03.03.2020     -     Mardi


Donne n°1
3 ~ 6|2E-1|V|50|8 ~ 0
4 ~ 2|3N-2|2|-100|4 ~ 4
5 ~ 9|2E+2|V|-170|0 ~ 8
7 ~ 8|2E=|V|-110|2 ~ 6
10 ~ 1|2N-1|3|-50|6 ~ 2
Donne n°2
3 ~ 6|4S+2|A|680|5 ~ 3
4 ~ 2|4S+2|R|680|5 ~ 3
5 ~ 9|4S+2|R|680|5 ~ 3
7 ~ 8|4S+2|A|680|5 ~ 3
10 ~ 1|6S-3|A|-300|0 ~ 8
Donne n°3
3 ~ 6|3SAN+2|7|460|8 ~ 0
4 ~ 2|3SAS+1|2|430|5 ~ 3
5 ~ 9|3SAS+1|x|430|5 ~ 3
7 ~ 8|3SAS-1|D|-50|2 ~ 6
10 ~ 1|3SAS-2|3|-100|0 ~ 8
Donne n°4
4 ~ 7|2N=|7|90|8 ~ 0
5 ~ 3|1SAE+1|4|-120|2 ~ 6
6 ~ 1|1O+1|V|-110|4 ~ 4
8 ~ 9|4S-5|A|-500|0 ~ 8
10 ~ 2|1SAE=|4|-90|6 ~ 2
Donne n°5
4 ~ 7|4S-1|9|-100|3 ~ 5
5 ~ 3|3SAN+1|R|630|8 ~ 0
6 ~ 1|4S-1|9|-100|3 ~ 5
8 ~ 9|2S-1|9|-100|3 ~ 5
10 ~ 2|4S-1|9|-100|3 ~ 5
Donne n°6
4 ~ 7|4N-2|x|-100|6 ~ 2
5 ~ 3|4xN-3|x|-500|3 ~ 5
6 ~ 1|4xS-3|A|-500|3 ~ 5
8 ~ 9|5O-1|A|100|8 ~ 0
10 ~ 2|4O+1|A|-650|0 ~ 8
Donne n°7
5 ~ 8|3O-1|A|100|4 ~ 4
6 ~ 4|3O=|A|-110|1 ~ 7
7 ~ 2|3S+1|3|170|7 ~ 1
9 ~ 1|3S+1|A|170|7 ~ 1
10 ~ 3|3O=|A|-110|1 ~ 7
Donne n°8
5 ~ 8|2N-1|R|-50|3 ~ 5
6 ~ 4|2E-1|V|50|6 ~ 2
7 ~ 2|1S=|2|80|8 ~ 0
9 ~ 1|2E=|7|-110|0 ~ 8
10 ~ 3|4N-1|R|-50|3 ~ 5
Donne n°9
5 ~ 8|1S+3|2|170|3 ~ 5
6 ~ 4|1S+3|2|170|3 ~ 5
7 ~ 2|3S+3|2|170|3 ~ 5
9 ~ 1|1S+4|2|200|8 ~ 0
10 ~ 3|4S+2|2|170|3 ~ 5
Donne n°10
1 ~ 2|3SAN+2|A|660|4 ~ 4
6 ~ 9|3SAN+3|2|690|7 ~ 1
7 ~ 5|3SAN-1|V|-100|1 ~ 7
8 ~ 3|3SAS+3|5|690|7 ~ 1
10 ~ 4|3SAN-1|5|-100|1 ~ 7
Donne n°11
1 ~ 2|2SAN-2|D|-100|3 ~ 5
6 ~ 9|2SAN-2|D|-100|3 ~ 5
7 ~ 5|2SAN-1|A|-50|7 ~ 1
8 ~ 3|2SAN-3|D|-150|0 ~ 8
10 ~ 4|2SAN-1|D|-50|7 ~ 1
Donne n°12
1 ~ 2|1SAE-1|5|50|2 ~ 6
6 ~ 9|1SAE=|5|-90|0 ~ 8
7 ~ 5|1SAE-3|5|150|6 ~ 2
8 ~ 3|2S+1|A|140|4 ~ 4
10 ~ 4|2S+2|A|170|8 ~ 0
Donne n°13
2 ~ 3|4E+1|8|-650|2 ~ 6
7 ~ 1|4E-1|2|100|7 ~ 1
8 ~ 6|4E+1|5|-650|2 ~ 6
9 ~ 4|6E-1|8|100|7 ~ 1
10 ~ 5|4E+1|2|-650|2 ~ 6
Donne n°14
2 ~ 3|3SAN=|6|400|5 ~ 3
7 ~ 1|3SAN=|R|400|5 ~ 3
8 ~ 6|3SAN+1|R|430|8 ~ 0
9 ~ 4|3SAN-1|2|-50|0 ~ 8
10 ~ 5|3S=|R|110|2 ~ 6
Donne n°15
2 ~ 3|6O=|4|-920|0 ~ 8
7 ~ 1|3SAE+1|5|-430|7 ~ 1
8 ~ 6|3SAE+2|5|-460|3 ~ 5
9 ~ 4|3SAE+2|2|-460|3 ~ 5
10 ~ 5|3SAE+1|x|-430|7 ~ 1
Donne n°16
1 ~ 5|3SAO=|2|-600|4 ~ 4
3 ~ 4|4E+1|7|-650|0 ~ 8
8 ~ 2|3E=|8|-140|8 ~ 0
9 ~ 7|4E=|3|-620|2 ~ 6
10 ~ 6|3E+2|3|-200|6 ~ 2
Donne n°17
1 ~ 5|2xO-3|A|500|8 ~ 0
3 ~ 4|3SAN-1|D|-50|1 ~ 7
8 ~ 2|3SAN-1|5|-50|1 ~ 7
9 ~ 7|3SAN=|D|400|5 ~ 3
10 ~ 6|3SAN=|D|400|5 ~ 3
Donne n°18
1 ~ 5|3O-2|V|100|8 ~ 0
3 ~ 4|3SAO+2|V|-460|1 ~ 7
8 ~ 2|3SAO+2|2|-460|1 ~ 7
9 ~ 7|3SAO=|V|-400|4 ~ 4
10 ~ 6|3SAO-1|5|50|6 ~ 2
Donne n°19
1 ~ 8|5xS-2|A|-300|0 ~ 8
2 ~ 6|2E+1|A|-140|6 ~ 2
4 ~ 5|3E+1|A|-170|3 ~ 5
9 ~ 3|5S-2|A|-100|8 ~ 0
10 ~ 7|1E+3|A|-170|3 ~ 5
Donne n°20
1 ~ 8|3N+1|6|170|3 ~ 5
2 ~ 6|2S+2|V|170|3 ~ 5
4 ~ 5|4N+2|3|680|8 ~ 0
9 ~ 3|4N=|6|620|6 ~ 2
10 ~ 7|2N+1|9|140|0 ~ 8
Donne n°21
1 ~ 8|1SAE+1|2|-120|3 ~ 5
2 ~ 6|1SAE+1|5|-120|3 ~ 5
4 ~ 5|1SAE=|9|-90|7 ~ 1
9 ~ 3|1SAE=|8|-90|7 ~ 1
10 ~ 7|2E+2|9|-170|0 ~ 8
Donne n°22
1 ~ 4|3SAE+1|7|-630|4 ~ 4
2 ~ 9|3SAE+1|4|-630|4 ~ 4
3 ~ 7|3SAE+2|7|-660|0 ~ 8
5 ~ 6|3SAE-1|7|100|8 ~ 0
10 ~ 8|3SAE+1|7|-630|4 ~ 4
Donne n°23
1 ~ 4|3N-1|x|-100|5 ~ 3
2 ~ 9|3S-1|D|-100|5 ~ 3
3 ~ 7|2O-1|5|100|8 ~ 0
5 ~ 6|2O=|5|-110|1 ~ 7
10 ~ 8|2O=|4|-110|1 ~ 7
Donne n°24
1 ~ 4|3SAE=|D|-400|0 ~ 8
2 ~ 9|4E-1|D|50|4 ~ 4
3 ~ 7|4E-3|3|150|8 ~ 0
5 ~ 6|3SAE-1|D|50|4 ~ 4
10 ~ 8|3SAE-1|7|50|4 ~ 4
Donne n°25
2 ~ 5|2S+3|V|200|8 ~ 0
3 ~ 1|2S+1|4|140|1 ~ 7
4 ~ 8|2S+2|2|170|5 ~ 3
6 ~ 7|2S+1|8|140|1 ~ 7
10 ~ 9|2S+2|R|170|5 ~ 3
Donne n°26
2 ~ 5|2S=|V|110|7 ~ 1
3 ~ 1|1SAE=|V|-90|2 ~ 6
4 ~ 8|2S=|7|110|7 ~ 1
6 ~ 7|1SAE=|V|-90|2 ~ 6
10 ~ 9|2E=|V|-90|2 ~ 6
Donne n°27
2 ~ 5|1SAS-1|7|-50|7 ~ 1
3 ~ 1|2S-2|V|-100|3 ~ 5
4 ~ 8|3O=|3|-110|0 ~ 8
6 ~ 7|1SAS-1|7|-50|7 ~ 1
10 ~ 9|1SAS-2|7|-100|3 ~ 5